Про нас

Львівський форум кримінальної юстиції (опис проекту) – інформація, яка послужила основою для створення громадської організації.

Громадська організація «Львівський форум кримінальної юстиції» об’єднує фахівців в галузі кримінального права, процесу та здійснює наукове забезпечення правозастосовної діяльності у сфері кримінальної юстиції в Україні.
ЛФКЮ створюється та буде функціонувати задля торжества таких цінностей:
 •  реального поєднання науки і практики в сфері кримінальної юстиції;
 •  подолання монополізму та відомчого підходу у вирішенні питань застосування правових норм, оцінки законопроектів;
 •  консолідації зусиль думаючої частини юридичної спільноти;
 •  громадського контролю за правозастосуванням без втручання у вирішення конкретних справ;
 • врешті-решт, йдеться про реалізацію засад верховенства права в сфері кримінальної юстиції в синтезі з дотриманням вимог законності.
Мета діяльності:
 •  ЛФКЮ засновано задля консолідації зусиль фахівців в галузі кримінально-правових наук, спрямованих на впровадження результатів наукових досліджень в правозастосування і тим самим піднесення рівня діяльності органів кримінальної юстиції України.
 •  ЛФКЮ має бути площадкою для контактів фахівців у галузі теорії кримінального права та процесу та практикуючих юристів з метою взаємного обміну інформацією про існуючі в цій сфері проблеми та пошуку шляхів їх вирішення.
Завдання діяльності:
 • виявлення питань застосування кримінального закону (матеріального і процесуального), вирішення яких викликає труднощі чи нерозуміння у працівників правозастосовних органів, адвокатів, потерпілих, підозрюваних, журналістів, систематизація відповідних положень та підготовка відповіді на них;
 •  наукового обґрунтування правозастосовних рішень слідчих, прокурорів, судів, а також адвокатів з метою забезпечення їх об’єктивності, «стійкості», аргументованості тощо;
 • впровадження правових позицій Європейського Суду з прав людини, Міжнародного кримінального суду у вітчизняну правозастосовну практику;
 • інформування наукових працівників, викладачів вищих закладів освіти, студентів, а також практикуючих юристів про хід та результати наукових досліджень в сфері кримінального права та джерела відповідної інформації;
 • експертизи законопроектів щодо внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України, проектів Рішень Конституційного Суду України, постанов пленуму Верховного Суду України та постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
 • забезпечення прав людини шляхом попередження суб’єктів підприємницької діяльності про ризики кримінально-правового характеру, розробка рекомендацій щодо кримінально – правових засобів вирішення бізнес-конфліктів та медіації у цій сфері.