Контакти

Керівник:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Вячеслав Олександрович Навроцький

Директор:

кандидат юридичних наук 

Наталія Романівна Лащук

Контактний телефон: (063) 341 88 47

e-mail: lfcj.ukr.net